Miljøledelse i praksis

Det å forankre en ambisjon om etiske og miljømessige forhold i verdikjeden, samt å tilby et rikholdig utvalg av bærekraftige produkter, handler om mer enn bare det forretningsmessige perspektivet. Ansvaret for miljø og bærekraft må gå lenger enn populistiske slagord.