Slik vil klimaendringene påvirke kaffeproduksjonen

De negative konsekvensene av klimaendringene vil øke i tiårene som kommer. Vi vil stadig oftere oppleve at avlinger slår feil og matproduksjon bli mer sårbar, og kaffe er en av råvarene som vil bli hardest rammet.

WWF er en av verdens mest kjente natur- og miljøvernorganisasjoner. Organisasjonen arbeider for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. Deres rapport «Stille før stormen» gir et innblikk i sammenhengene mellom klimaendringene og matproduksjon.