Hva forlanger forbrukerne av kaffehusene og dagligvarehandelen?

Hvilke trender må kaffe- og dagligvarehandelen forholde seg til når det gjelder miljø/klima og bærekraft.