New data sources for optimization of coffee production

Vi trenger nøyaktig kunnskap for å kunne ta riktige avgjørelser. Eksplosjonen i satellittbilder de siste årene har gitt verden en ny kilde til objektiv informasjon om klimaendringer og endringer i vegetasjonsmønstre. Sensonomic har verktøy for å analysere disse bildene og lage presise tidsserier med data som kan brukes til å effektivisere landbruksproduksjonen og forhindre spredning av plantesykdommer. Analyser kan blant annet omhandle hvordan og hvor kaffe må dyrkes for å overleve klimaendringene, overvåking av kaffeplantasjer, samt analyser av veinettverk og transport for optimalisering av logistikken tilknyttet kaffeoppkjøp.

Sensonomic ble etablert for to år siden og leverer analyser til FNs landbruks- og utviklingsfond og til store råvareselskaper innen bl.a. kakao og kaffe.