Torsten Bondo

Torsten Bondo

CSO & Partner Sensonomic

Torsten Bondo har en doktorgrad i romforskning fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og en mastergrad i fysikk fra Københavns Universitet. Han har 15 års erfaring fra forskningsinstitusjoner og næringsliv, og arbeidet ved ESA’s (European Space Agency) avdeling for jordobservasjon før han begynte i Sensonomic. Her drev han med analyse av hvordan bildene fra verdensrommet kan støtte miljøet og økosystemene ved å gi innspill til naturregnskap, risiko- og konsekvensutredninger, planlegging, oppfølging og evaluering.

New data sources for optimization of coffee production

Vi trenger nøyaktig kunnskap for å kunne ta riktige avgjørelser. Eksplosjonen i satellittbilder de siste årene har gitt verden en ny kilde til objektiv informasjon om klimaendringer og endringer i vegetasjonsmønstre. Sensonomic har verktøy for å analysere disse bildene og lage presise tidsserier med data som kan brukes til å effektivisere landbruksproduksjonen og forhindre spredning […]

READ MORE